News
Rekrutacja do liceum 2017: terminy, dokumenty, harmonogram
dodano: 19.06.2017 | 17:11
Rekrutacja do gimnazjum 2017

pixabay.com/pl

Rekrutacja do gimnazjum 2017 Rekrutacja do gimnazjum 2017 / pixabay.com/pl
Ilustracja do artykułu: Rekrutacja do liceum 2017: terminy, dokumenty, harmonogram

Rekrutacja do liceum 2017: terminy, dokumenty, harmonogram. Wyniki egzaminu gimnazjalnego zostały już ogłoszone, więc od tej chwili najważniejszą sprawą dla każdego ucznia jest dostanie się do wymarzonego liceum. Niestety w każdym województwie harmonogram działań gimnazjalisty – kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej jest inny. Dlatego najlepiej odwiedzić stronę internetową kuratorium odpowiedzialnego za dane miasto i sprawdzić terminy składania poszczególnych dokumentów. 

Egzamin gimnazjalny 2017: WYNIKI. To nie matma poszła najgorzej! >>

Uczniowie gimnazjów po ogłoszeniu wyników egzaminów mają do zrealizowania kilka punktów, aby stać się uczniem wybranego przez siebie liceum. Z racji tego, że w każdym województwie są różne terminy składania dokumentów podajemy przykład dla miasta Warszawy:

  • 23.06-28.06 - kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego wyboru. Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez gimnazjum.
  • 5.07 - komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
  • 6.07-7.07 - kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
  • 6.06-14.07 - kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 
  • do 14.07 - komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

Rekrutacja do liceum 2017: Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk

Poniżej znajdziecie linki do szczegółowego harmonogramu działań gimnazjalisty dla czterech miast:

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych Warszawa >>
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych Kraków >>
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych  Wrocław >>
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych Gdańsk >>

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE